fbpx

ÁTALAKÍTÓ UX/UI TERVEZÉS A LANTUMNÁL

Két éves UX/UI dizájnerként eltöltött időm alatt a Lantum-nál, kulcsszerepet játszottam egy olyan csapatban, amely az innováció és a felhasználóközpontú tervezés mellett állt ki. Közös utunkat Melissa Morris (CEO), Anna Kuriakose (CPO) stratégiai betekintései, valamint Michael Skelly (CTO) műszaki vezetése alakította, és a platformunk mobil- és webalkalmazásainak finomítására irányult. Felhasználói kutatónk, Joe Bradley alapvető betekintést nyújtott, amely minden tervezési döntést befolyásolt, biztosítva, hogy azok hatékonyak és a felhasználók igényeihez igazítottak legyenek. Csapatunk szakértelmét kiegészítve Gideon Bullock, terméktervezési igazgatónk döntő szerepet játszott egy koherens és rezonáló vizuális nyelv kialakításában, amely tovább fokozta az alkalmazások intuitív élményét. Meg Porter, kulcsfontosságú terméktervezőként szintén jelentős mértékben hozzájárult a munkához, segítve az innovatív megoldások kialakítását, amelyek felhatalmazták a helyettesítő orvosokat és egyszerűsítették az egészségügyi ellátás menedzsment gyakorlatait.


Kontextus és kihívások

Az egészségügyi személyzet toborzásának jövője alakítása

A Lantum azon víziójának középpontjában, hogy átalakítsa az egészségügyi személyzet toborzását, a helyettesítő orvosok felhatalmazása állt – egy olyan küldetés, amely olyan innovatív, mint amennyire funkcionális tervezési megközelítést követelt meg. Nemcsak arra voltunk készek, hogy felhatalmazzuk ezeket az orvosokat, hanem arra is, hogy úttörő szerepet játsszunk az egészségügyi személyzet toborzásának paradigmájában bekövetkező változásokban. A két hetes sprintek által jellemzett környezetünkben rejlő agilitás volt a folyamatos fejlődés katalizátora, ami arra ösztönzött minket, hogy funkcióinkat az egészségügyi szektor dinamikus igényeinek megfelelően finomítsuk.

A Lantum merész víziója az volt, hogy a helyettesítő orvosokat egy olyan design-központú megközelítéssel ruházza fel, amely olyan funkcionális, mint amennyire forradalmi. A gyors sprintek által jellemzett agilis környezetben csapatunk alkalmazkodóképessége lehetővé tette számunkra, hogy megfeleljünk az egészségügyi táj folyamatosan változó igényeinek, új precedenst állítva fel a toborzási paradigmában.

Kihívásaink olyan változatosak voltak, mint amennyire összetettek:

 • Márka kohézió: Egy olyan egységes vizuális identitás létrehozására törekedtünk, amely minden platformon – mobilon, weben és azon túl is – rezonál. Célunk egy olyan konzisztens vizuális narratíva szövögetése volt, amely a Lantum márkanév szinonimájává válik, biztosítva a zökkenőmentes élményt minden felhasználó számára, függetlenül a kapcsolatfelvétel pontjától.
 • Funkció innováció: Tervezési filozófiánk pulzusa az innováció volt. Elköteleztük magunkat amellett, hogy ne csak fokozatosan javítsuk, hanem forradalmasítsuk a helyettesítő orvosok számára elérhető funkciókészletet. Ez az elkötelezettség azt jelentette, hogy mélyen elmélyedtünk a prototípuskészítésben és felfedeztük az új funkciók határait, amelyek javítanák a helyettesítő orvosok mindennapi szakmai életét.
 • Marketing újratervezés: Tervezési átalakulásunk a marketing anyagokra is kiterjedt. Célunk volt minden egyes tartalom összehangolása a központi tervezési elveinkkel, ezzel erősítve a Lantum márka hatását és biztosítva, hogy üzenetünk világos, koherens és meggyőző legyen.

E kihívások ölelésével nem csak terveztünk; egy új korszakot alapoztunk meg az egészségügyi személyzet toborzásában – amelyet intuitív tervezés és úttörő funkcionalitás jellemez.


Tervezési folyamat

A stratégia és a kreativitás szimbiózisa

Mélyreható stratégiai kutatás és kollaboratív meglátások

A Lantum-nál tett tervezési utazásunk az egészségügyi személyzet toborzásának ökoszisztémájába való mély merüléssel kezdődött, azzal a céllal, hogy ne csak megértsük, hanem alapvetően gazdagítsuk a helyettesítő orvosok élményét. Ezt a fázist kimerítő stratégiai kutatás jellemezte, ahol aprólékosan összegyűjtöttük az adatokat, elemeztük a piaci trendeket, és mélyen beleértjük a felhasználók fájdalompontjait és aspirációit. Joe Bradley jártassága a felhasználói kutatásban nélkülözhetetlen volt, gazdag meglátásokat biztosított, amelyek minden szempontból befolyásolták a tervezési hipotézisünket. Együtt túljutottunk a felszínen, előrejelzéseket készítettünk a jövőbeni igényekről, és olyan funkciókat alkottunk meg, amelyek nemcsak kielégítik, hanem megelőlegezik is a felhasználók kihívásait és vágyait. Ez az együttműködési szinergia volt az a tégely, amelyből legtranszformatívabb ötleteink születtek, megalapozva egy olyan tervezési megközelítést, amely ugyanolyan vizionárius, mint amennyire felhasználóközpontú.

Tervezési folyamatunk a felhasználóink mély megértésén alapult, amelyet átfogó kutatásból származtunk. Joe Bradley vezetésével értékes meglátásokat szereztünk, amelyek irányították funkcióink fejlesztését. Ez az együttműködés kulcsfontosságú szerepet játszott küldetésünkben, hogy előre lássuk a felhasználók igényeit és túlszárnyaljuk az elvárásokat.

Iteratív prototípuskészítés és ismétlődő kiválóság

Tervezési folyamatunk előterében egy alapos és stratégiai kutatási fázis állt, amely innovációs erőfeszítéseink alapja volt. Joe Bradleyvel, a felhasználói kutatások vezetőjével szorosan együttműködve elmerültünk a piaci trendek, a helyettesítő orvosok fájdalompontjainak és jövőbeni igényeik előrejelző előrejelzésének mélyreható elemzésében. Ez az együttműködés több volt, mint egyszerű kutatás; olyan betekintések kitermelése volt, amelyek tájékoztatták és inspirálták funkciókészletünket, új mércét állítva a felhasználói elvárások felülmúlására.

A tervezés iteratív megközelítését alkalmaztuk, a felhasználói visszajelzéseket gyors prototípuskészítési ciklusokba építve. Ez lehetővé tette számunkra, hogy funkcióinkat gyorsan és hatékonyan fejlesszük, mindig összhangban felhasználóink igényeivel és a legújabb piaci trendekkel.

Agilis prototípuskészítés és iteratív kiválóság

Meghonosítottunk egy iteratív megközelítést a tervezéshez, felhasználói visszajelzéseket beépítve a gyors prototípuskészítési ciklusokba. Ez lehetővé tette számunkra, hogy funkcióinkat gyorsan és hatékonyan fejlesszük, mindig figyelembe véve felhasználóink igényeit és a legújabb piaci trendeket.

Vizuális identitás és művészi kifejezés

Prototípuskészítésünk nem lineáris út volt, hanem az agilitás és a precizitás dinamikus tánca. Az iteratív folyamatot magunkba foglalva funkcióinkat rendíthetetlen elkötelezettséggel finomítottuk és csiszoltuk. A sprintek a kreativitás katalizátorai voltak, egy olyan időszak, amikor csapatként összegyűltünk, hogy felhasználói visszajelzésekből és elemzésekből levezérelt tervezési fejlesztéseket hajtsunk végre. Az általunk alkalmazott verziókövető stratégia nem pusztán egy módszertan volt, hanem a folyamatos fejlődés filozófiája, amely lehetővé tette számunkra, hogy rugalmasan adaptáljuk és finomítsuk terveinket. Minden sprint közelebb hozott minket a célunkhoz, ahogyan láttuk, hogy a koncepciók az első vázlatoktól a teljesen kidolgozott funkciókig érnek érettségre. Ez a gyors, agilis megközelítés minimalizálta a koncepciótól a fejlesztésig eltelt időt, biztosítva, hogy megoldásaink ne csak időszerűek, hanem technológiailag és kontextuálisan is relevánsak legyenek.

Gideon Bullock irányítása alatt olyan vizuális identitást fejlesztettünk ki, amely nemcsak esztétikailag kellemes volt, hanem mélyen rezonált felhasználóinkkal is. Egyedi művészeti alkotásaink és ikonjaink Lantum ethoszának vizuális jelképévé váltak, fokozva felhasználói felületünk intuitív jellegét.

Vizuális identitás és művészi kifejezés

Gideon Bullock tapasztalt irányításával a terméktervezésben küldetést indítottunk egy olyan vizuális nyelv létrehozására, amely mélyen rezonál felhasználóinkkal, és Lantum alapvető értékeinek szinonimájává válik. Minden ikon és művészeti alkotás egy ecsetvonás volt a nagyobb képen, aprólékos erőfeszítés egy olyan intuitív felület létrehozására, amelyen a felhasználók nemcsak az ujjaikkal, hanem az ösztöneikkel is navigálhatnak. Ez egy olyan tervezési odüsszeia volt, amely egyesítette a művészet eleganciáját és a cél világosságát, biztosítva, hogy minden vizuális elemet ne csak lássanak, hanem érezzenek is, finoman és mélyen javítva a felhasználói élményt. Művészi törekvéseink szándékos vonások voltak, amelyek célja egy olyan felhasználói felület megfestése volt, amely annyira vonzó, mint amennyire hatékony.

Gideon Bullock irányítása alatt olyan vizuális identitást fejlesztettünk ki, amely nemcsak esztétikailag kellemes volt, hanem mélyen rezonált felhasználóinkkal is. Egyedi művészeti alkotásaink és ikonjaink Lantum ethoszának vizuális jelképévé váltak, fokozva felhasználói felületünk intuitív jellegét.

Átfogó tervezési rendszer építése

Átfogó tervezési rendszerünk architektúrája elkötelezettségünk bizonyítéka a következetesség és a hatékonyság iránt a tervezés területén. Ez egy összetett keretrendszer volt, amely részletes és kiterjedt komponenskönyvtárból állt, amely tervezési nyelvünk sarokkövévé vált. Ez a könyvtár több volt, mint egy eszközgyűjtemény; ez volt alkalmazásunk DNS-e, amely biztosította a következetességet minden felhasználói interakció és érintkezési pont között. Ezzel a rendszerrel csökkentettük a tervezési és a fejlesztési időt, lehetővé téve a zökkenőmentes és szimbiotikus munkafolyamatot a tervező és a mérnöki csapatok között. Elősegítette a közös megértést és az egységes megközelítést a termékünk felépítéséhez, biztosítva, hogy minden kiadott funkció építőköve legyen egy koherens és felhasználóközpontú digitális ökoszisztéma felé.

A tervezési rendszer nem csak egy eszköz volt, hanem egy élő lény, amely minden projekttel és sprinttel együtt fejlődött. Gyűjtőhelye volt kollektív tudásunknak, egy olyan térnek, ahol dokumentáltuk tervezési megfontolásainkat, irányelveinket és mintáinkat. Ez az élő dokumentum lehetővé tette, hogy az új tervezők gyorsan beilleszkedjenek, gyorsan összehangolódjanak módszertanainkkal és hozzájáruljanak a közösen írt tervezési narratívához. Ez tervezési erkölcsünk megtestesülése volt, az olyan skálázható és fenntartható tervezési megközelítés iránti elkötelezettség, amely kiállja az idő és a technológiai fejlődés próbáját.

Összegezve, tervezési folyamatunk a Lantum-nál egy sokrétű utazás volt, amely összefonódott a stratégiával, az agilitással, a művésziességgel és a mérnöki tudományokkal. Ez egy olyan utazás volt, amelyet a kiválóság iránti fáradhatatlan törekvés, az empatikus tervezés iránti elkötelezettség és a humán szinten rezonáló megoldások létrehozásának elkötelezettsége jellemzett. Ezen utazás során nemcsak az egészségügyi személyzet toborzásának digitális tájképét alakítottuk át, hanem új mércét is állítottunk annak, hogy mi lehetséges, amikor az innovatív design találkozik a felhasználóközpontú fókuszú designnal.

Kifejlesztettünk egy robusztus tervezési rendszert, beleértve egy részletes komponenskönyvtárat, amely tervezési következetességünk és hatékonyságunk gerincévé vált. Ez a rendszer racionalizálta tervezési és fejlesztési folyamatunkat, elősegítve a koherens és dinamikus munkafolyamatot a csapatok között.


Megoldás

Megoldásainkat, a bevezetési folyamattól kezdve a „My Profile” és a „Post a Job” funkciókig, úgy tervezték, hogy felhatalmazzák a helyettesítő orvosokat és a rendelő vezetőit egyaránt. Ezek a funkciók mélyrehatóan átalakították a Lantum alkalmazását az egészségügyi személyzet toborzása komplex eszközévé, amelyet zökkenőmentes, intuitív felhasználói élmények jellemeznek.

Onboarding élmény

Az iOS-alkalmazás bevezetését gondosan megterveztük, hogy a felhasználók már a regisztráció pillanatában megismerkedjenek a Lantum kínálatával. Az előnyökre orientált megközelítés és a felhasználókat helyszínük szerint megkülönböztető regisztrációs folyamat beépítésével biztosítottuk a személyre szabott élményt, amely elősegíti az egyensúlyban lévő kereslet-kínálat dinamikát. Különösen büszke vagyok az iOS-alkalmazáshoz tervezett onboarding élményre, amelyet gondosan megterveztek a felhasználók tájékoztatására a Lantum kínálatáról a regisztráció pillanatától kezdve. Biztosítottuk a személyre szabott élményt, amely elősegíti az egyensúlyban lévő kereslet-kínálat dinamikát.

Szinkronizált mobil- és webes élmény

Az iOS-alkalmazás és a webes alkalmazás koherenciájának biztosítására tett erőfeszítéseim egységes felhasználói élményt eredményeztek. Ez a kezdeményezés nem csupán az esztétikáról szólt, hanem olyan funkciók beépítéséről is, amelyek kielégítik a helyettesítő orvosok egyedi igényeit, és segítik őket a napi szakmai és pénzügyi menedzsmentben. Erőfeszítéseink, amelyeket Anna termékvíziója támogatott, zökkenőmentes szinkronizációt eredményezett az iOS-alkalmazás és a webes alkalmazás között. Ez a koherencia elengedhetetlen volt a helyettesítő orvosok napi szakmai és pénzügyi menedzsmentjében való segítségnyújtásához.

Profil- és dokumentumkezelés

A “Profilom” funkció központi szerepet játszott a helyettesítő orvosok számára, és Joe kutatása döntő fontosságú volt ennek a funkciónak a kialakításában, hogy biztosan megfeleljen az igényeiknek, és lehetővé tegye a szakmai adatok zökkenőmentes kezelését.

Számlázási rendszer átdolgozása

Újraterveztem a számlázási élményt a számlázási folyamat optimalizálása érdekében. Ez a funkció lehetővé tette a számla előtti munkaidőjelentés frissítését, így egyszerűsítve a kifizetéseket és csökkentve a vitákat. Ennek eredményeként hatékonyabbá vált a pénzügyi interakció a helyettesítő orvosok és az egészségügyi intézmények között.

Munkahelyteremtés és -kezelés

A “Munka létrehozása” funkció egy kritikus fontosságú kiegészítés volt, amely lehetővé tette a rendelő vezetők számára, hogy munkamenet-elemeket hozzanak létre a webes alkalmazáson keresztül. Ez a funkció elősegítette a személyzeti igények hatékonyabb kezelését és kielégítését, ami közvetlenül befolyásolta az egészségügyi intézmények működési hatékonyságát. A “Munka létrehozása” funkcióval lehetővé tettük a rendelő vezetők számára, hogy hatékonyan hozzanak létre és töltsenek be személyzeti igényeket, ami közvetlenül befolyásolta az egészségügyi intézmények működési hatékonyságát.

Átfogó munkahely- és munkamenet-kezelés

A “Saját munkáim” funkcióval naptárnézetet vezettem be, amely lehetővé teszi a rendelő vezetők számára, hogy könnyen felügyelhessék a személyzeti rotációjukat. A tervezés áttekinthetősége, az intuitív felhasználói felülettel és a leegyszerűsített felhasználói élménnyel kombinálva ezt a funkciót az egyik leggyakrabban használt funkcióvá tette az alkalmazáson belül.

A rendelőintézetek felhatalmazása a “Köreim” segítségével

A “Köreim” funkciót úgy terveztem, hogy egy névjegyzékként működjön a rendelőintézetek vezetői számára, egyszerűsítve a kapcsolatok keresési és kezelési folyamatát. Ez a funkció nemcsak javította a kapcsolatot az egészségügyi közösségen belül, hanem az alkalmazást is elengedhetetlen eszközzé tette az egészségügyi gyakorlatok kezeléséhez.


Eredmény és hatás

Az egészségügyi személyzet toborzásának újragondolása tervezésen keresztül

A Lantum-nál fejlesztett funkciók átfogó készlete forradalmasította az alkalmazást, és egy átfogó eszközévé tette az egészségügyi személyzet toborzásának kezeléséhez. Ezeknek a funkcióknak a hatása mélyreható – a helyettesítő orvosoknak a szakmai profiljuk és pénzügyi tranzakcióik kezeléséhez szükséges autonómiától kezdve a rendelő vezetőknek a munkakörök közzétételéhez és a munkamenet-kezeléshez szükséges robusztus funkciókig. Minden tervezési iterációt gondosan kalibráltak a használhatóság javítása érdekében, biztosítva, hogy az alkalmazással való minden interakció a lehető legzökkenőmentesebb és legintuitívabb legyen.

Tervezési kezdeményezéseink hatékonysága kézzelfogható mérőszámokban tükröződik, amelyek a felhasználói elkötelezettség ugrásszerű növekedését és a működési hatékonyság javulását jelzik. Például az átalakított onboarding folyamat nemcsak a felhasználók tetszését nyerte el, hanem kulcsszerepet játszott a felhasználói megtartási arány javításában is, ami az egyszerűsített áttekinthetőségének és felhasználóközpontú megközelítésének köszönhető.

Sikerünk kulcsfontosságú eleme az egységes tervezési rendszer és a komplex komponenskönyvtár bevezetése volt. Ez a stratégiai lépés jelentősen csökkentette a gyártási idővonalakat, elősegítve ezzel egy olyan környezetet, ahol a felhasználói igényekre és a piaci változásokra való agilis reagálás a standard működési eljárásunkká vált.

Ezenkívül a felhasználóktól az átalakítás után kapott visszajelzések túlnyomórészt pozitívak voltak, ami aláhúzza, hogy az alkalmazás funkcionalitásával szembeni elégedettség jelentősen javult. Ez különösen a számlázás és a munkahely-menedzsment területén szembetűnő – ezek olyan területek, amelyek kritikusak a felhasználók napi működése szempontjából.

Munkánk szélesebb körű hatásait vizsgálva egyértelmű, hogy az általunk alkalmazott tervezési stratégiák nemcsak teljesítették, hanem előre is hajtották Lantum ambiciózus célját, hogy hozzájáruljon az NHS költségmegtakarításához. A felhasználói élmény és a működési hatékonyság nagyra értékelésével szerepet játszottunk a költségcsökkentés és a fejlettebb egészségügyi szolgáltatások nagyobb narratívájában, precedenst teremtve arra, hogy a jól átgondolt tervezés milyen jelentős előnyökkel járhat az egészségügyi iparágban.

Vizuális és esztétikai irányvonal

A Lantum alkalmazás vizuális és esztétikai irányának kialakításakor a színpaletta gondos kiválasztása nem csupán egy tervezési választás volt, hanem stratégiai döntés, amelynek célja a felhasználói élmény javítása az egyszerűség és a hatékonyság révén. Elmélyedtünk a színek pszichológiájában, és a kék, fehér és szürke árnyalatokat választottuk, nemcsak professzionális és letisztult megjelenésük, hanem a bizalom és megbízhatóság érzésének kiváltására való képességük miatt is, amelyek elengedhetetlen tulajdonságok az egészségügyi szakmában.

A színek és vizuális elemek gondos válogatása, amely az alkalmazásban és a bejegyzéshez mellékelt videókban és képekben is látható, szerves részét képezte tervezési filozófiánknak. A kiválasztott paletta nemcsak vizuálisan esztétikus felületet támogatta, hanem a zavaró tényezők minimalizálását is szolgálta, biztosítva, hogy az alkalmazás funkciói maradjanak a középpontban. Ez a megközelítés a tervezés során a felhasználói igényeket és az alkalmazás funkcionalitását állította előtérbe, elősegítve az intuitív felhasználói élményt az olyan egészségügyi szakemberek számára, akiknek precizitásra és átláthatóságra van szükségük napi munkájuk során.

Lantum app UI Azáltal, hogy megőriztük a tervezés egyszerűségét, lehetővé tettük a funkciók valódi lényegének kibontakozását, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy könnyedén és magabiztosan navigálhassanak az alkalmazásban. A tiszta vonalakkal és rendezett elrendezéssel rendelkező felület kiegészíti az egészségügyi menedzsment összetett természetét, hozzáférhetővé és egyszerűvé téve azt minden felhasználó számára. Ez az esztétikus megjelenés és a funkcionális tervezés közötti harmonikus egyensúly aláhúzza elkötelezettségünket egy olyan élmény nyújtása iránt, amely nem csak vizuálisan vonzó, hanem rendkívül felhasználóbarát is, új mércét állítva a szoftverek számára az egészségügyi iparágban.

Konklúzió

Ez az esettanulmány a kollaboratív tervezés, az agilis módszertanok és a funkcionalitás és a felhasználóközpontú megoldások iránti elkötelezettség szinergiáját testesíti meg. Joe Bradley átgondolt kutatásának, Michael Skelly műszaki szakértelmének, Gideon Bullock tervezési szakértelmének, valamint Anna Kuriakose stratégiai iránymutatása és Melissa Morris vízionárius vezetése alatt nemcsak a Lantum esztétikai vonzerejét emeltük magasabb szintre, hanem megerősítettük annak funkcionalitását is, hogy megfeleljen és meghaladja a felhasználók igényeit. Csapatunk közös erőfeszítései döntő szerepet játszottak az egészségügyi személyzet toborzási megoldásainak újragondolásában, jelentősen hozzájárulva a Lantum azon küldetéséhez, hogy megtakarítson 1 milliárd fontot az NHS személyzeti költségeiből, és hangsúlyozva az átgondolt és kollektív tervezés mélyreható hatását az egészségügyi ágazatban.

A jövő

A Lantum utazása folytatódik, tervezői csapatuk elkötelezett a megoldásaik folyamatos tökéletesítése és bővítése iránt. Az örök visszajelzés és a folyamatos innováció körforgásának elfogadásával elkötelezettek kínálatuk adaptálása és továbbfejlesztése mellett. Ez biztosítja, hogy termékeik nemcsak kielégítsék, hanem előre is lássák az egészségügyi szakemberek változó igényeit, megőrizve pozíciójukat az egészségügyi személyzet toborzási megoldásainak élvonalában.


 • Japán technikák a sikerhez

  Japán technikák a sikerhez

  A japán kultúra számtalan gazdag koncepciót ajándékozott a világnak, amelyek univerzálisan rezonálnak, földrajzi határokon túl. Ezek a koncepciók gyakran gyökereznek a hagyományban, a filozófiában és a mindennapokban, és mély betekintést nyújtanak az emberi létbe, az elmélyülésbe és a termelékenységbe. Merüljünk el ezekben a lenyűgöző japán kifejezésekben és értsük meg azok lényegét.

  Olvass tovább >>

 • A Felhasználói Élmény (UX) Értéke az Üzleti Stratégiában

  A Felhasználói Élmény (UX) Értéke az Üzleti Stratégiában

  Az üzleti világ dinamikusan változik, és a vállalatoknak folyamatosan újítaniuk kell, hogy megőrizzék versenyképességüket és kiemelkedjenek a tömegből. Az egyik olyan terület, amely egyre inkább a figyelem középpontjába kerül, a felhasználói élmény (User Experience, rövidítve UX) tervezése.

  Olvass tovább >>

 • A Versenyelőny Stratégiai Megteremtésének Kulcsa

  A Versenyelőny Stratégiai Megteremtésének Kulcsa

  Az üzleti szféra dinamikus jellege és a piaci verseny acélos kihívásai miatt a vállalatok számára létfontosságúvá vált, hogy kiemelkedjenek versenytársaik közül. Az információs kor és az innovatív technológiák robbanása új, hatékony eszközöket hozott létre a vállalatok számára, hogy megkülönböztethessék magukat ebben az éles versenyben.

  Olvass tovább >>

 • Fontosabb-e a felhasználói élmény a CEO véleményénél?

  Fontosabb-e a felhasználói élmény a CEO véleményénél?

  A mai versenyszellemű világban minden vállalatnak fel kell ismernie a fogyasztói igények és a felhasználói élmény fontosságát. A technológia rohamos fejlődésével és a digitalizáció általános terjedésével a felhasználói élmény ma már döntő tényezővé vált a vállalatok sikerében.

  Olvass tovább >>